Öncesi

Sonrası

Otel restraurant ev iş yeri vb alanlarda Logar, Kanal, Foseptik Temizliği yapılır.

Kanalizasyon hattı içerisinde biriken katı atıklar, şehir içi altyapısında periyodik olarak temizlenmediği durumda kanalların dolmasına ve dolayısıyla kanalizasyon tıkanıklığına sebep olmaktadır. Kombine kanal temizleme araçlarımız ile kanal içerisindeki kirlilik yüksek basınçlı su ile yumuşatılıp sürükleyerek rögar bacalarına kadar getirilmesini ve bu bacalardan vakum sistemi ile emilerek tank içerisine aktarılmasını sağlıyoruz.