Öncesi

Sonrası

Otel restraurant ev iş yeri vb alanlarda yağ çukuru temizliği ve çekimi yapılır.

Foseptik ve terfi çukurlarında biriken atıkları dönüştüren bu mikroorganizma aynı zamanda koku sorunlarınıda keser. Özellikle foseptik tabanlarında biriken atıkları biyolojik olarak parçaladığından, taşmaları ve rahatsız edici kokuları engeller. Foseptiğin çekilme periyodunu birkaç katı uzatır.